Welkom bij de Freonen: Energiebank Fryslân

Energiebank Fryslân sluit zich per direct aan bij de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. Arie Heida, voorzitter bij ons nieuwste Freon, heeft een duidelijke gedachte bij de aansluiting bij het duurzaamheidsnetwerk. “Wij hebben ons bij de Freonen aangesloten omdat wij ook de ambitie ondersteunen om een fossielvrije wereld [Fryslân] te creëren.”

Energiearmoede

“Wij willen ons steentje daaraan bijdragen”, vervolgt Heida, “en ondersteunen onze doelgroep [de mensen in energiearmoede/energieongelijkheid] op twee fronten. Dat doen we door er eerst voor te zorgen dat het energieverbruik vermindert bij de mensen; door kleine bespaarmaatregelen, zoals ledlampen gratis aan te bieden, eventueel met ondersteuning van een energiecoach.”

Windpark Friesland-plan

“Het tweede plan is om gezinnen die minder dan 150% verdienen van het sociaal minimum, en een eigen woning hebben met een WOZ-waarde lager dan het gemeentelijke gemiddelde, te helpen bij de energietransitie van hun woning: het zogenaamde Windpark Friesland-plan. Hierdoor neemt ten eerste het comfort toe, maar door verbeteringen aan de schil van de woning, daalt het energieverbruik fors en wordt de woning klaargemaakt voor 2050. Dit kunnen we niet alléén, vandaar de aansluiting bij de Freonen.”

“Tevens willen we ervoor zorgen dat onze doelgroep ook een stem krijgt in het proces. Er wordt heel veel voor hen beslist, maar ze worden nog te weinig gehoord. Wij komen immers wel achter de voordeur, omdat wij veel minder te maken hebben met het wantrouwen ten opzichte van de overheid wat er op moment leeft in de maatschappij.”

Foto: screenshot website Energiebank Fryslân