Welkom bij de Freonen: Etran!

Het netwerk van de Freonen fan Fossylfrij is wederom uitgebreid: Etran heeft zich onlangs aangesloten. “Net als alle andere Freonen, zet Etran zich in voor een fossielvrij Friesland. Sterker nog, het is onze missie om nooit meer een tekort aan kennis en capaciteit van deskundigen in de energietransitie te hebben om de klimaatdoelen van Nederland te halen. En dat is nodig, want er zijn grote personeelstekorten binnen de klimaatsector, terwijl het succes van de energietransitie afhangt van het beschikbare personeel.”

Fossielvrije gebouwde omgeving

“Daarom focust Etran zich op het opleiden van competente vakmensen die een bijdrage leveren aan een fossielvrije gebouwde omgeving in Nederland. We helpen professionals vanaf mbo-niveau 4 die werk zoeken of van carrière willen switchen. Na het volgen van een opleiding zijn onze kandidaten klaar om aan de slag te gaan als energieadviseur. Ze worden opgeleid om zich in te zetten voor de verduurzaming van woningen van woningeigenaren en huurders en het berekenen van energielabels, maar de praktijk leert dat onze professionals ook passen binnen andere functies bij provincies, gemeenten en adviesbureaus. Op deze manier draagt Etran bij aan de verduurzaming van de 8,2 miljoen huizen en 1 miljoen bedrijfspanden die in 2050 verduurzaamd moeten zijn. Bovendien stoppen we niet met opleiden na afronding van het eerste traject. Juist omdat de energietransitie volop in ontwikkeling is, en als gevolg daarvan nieuwe banen ontstaan, blijven we hiermee doorgaan.”