Welkom bij de Freonen: GEOCAST media

GEOCAST media heeft zich per direct aangesloten bij de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. “Voor onze eigen dienstverlening verzorgen wij communicatieoplossingen met livestreams en hybride events. Onze opdrachtgevers kunnen daarmee veel reisbewegingen verminderen. Sinds de oprichting ondersteunen wij projecten op het gebied van duurzame energie zoals de Frisian solar challenge, internationale conferenties en organisaties in Nederland en Duitsland die zich bezig houden met hernieuwbare energie”, aldus eigenaar Wimer Algera.

Energietransitie

“Wij en onze toeleveranciers zijn enthousiast over het rijden op alternatieve brandstoffen zoals Bio-CNG, (groene) waterstof, BEV en blauwe diesel / HVO100. Crystalic Business Park (waar onze studio en kantoor zijn gevestigd) is voorzien van een A+ energielabel. GEOCAST media kan vooral bijdragen in het zichtbaar maken van de energietransitie, niet beperkt tot Fryslân”, besluit Algera.

Van harte welkom bij de Freonen!