Welkom nieuwe Freonen: Be Green Techniek, Ennatuurlijk en Stichting Energie voor MKB

De Freonen fan Fossylfrij Fryslân blijven groeien. Afgelopen week sloten Be Green Techniek, Ennatuurlijk en Stichting Energie voor MKB zich aan bij ons rap groeiende netwerk. We kijken uit naar een geslaagde samenwerking!

Be Green Techniek
Be Green Techniek richt zich op de verkoop van duurzame en groene machines. Wij zijn een partner voor partijen die hun organisatie willen vergroenen. Onze ambitie is om Noord-Nederland fossielvrij te maken op het gebied van groenonderhoud. Deze ambitie komt voort uit het gegeven dat de huidige manier van groenonderhoud verre van groen is. Zitmaaiers, bladblazers, kettingzagen: overal gaat brandstof in en met veel herrie en uitstoot wordt de groene omgeving onderhouden.

Met de komst van de eerste professionele 100% elektrische en duurzame maaiers van Mean Green Mowers willen we onze ambitie als eerste op het gebied van grasmaaien bewerkstelligen. Wij presenteren een serie van fluisterstille en emissieloze grasmaaiers, geschikt voor professioneel gebruik, met een accuduur van een complete werkdag. Dit is de eerste machine in de wereld die het mogelijk maakt hele gemeentes, provincies, waterschappen, sportvelden, vakantieparken en bedrijvenparken duurzaam te maaien.

Wij hopen dat de organisaties en instanties in Fryslân een voortrekkersrol willen nemen bij het verduurzamen van het groenonderhoud, en dat we samen een voorbeeld voor de rest van Nederland en de wereld worden. Onze groene omgeving, de natuur om ons heen: het perfecte symbool voor een fossielvrije omgeving.

Ennatuurlijk
Ennatuurlijk koppelt lokale producenten en ontvangers van duurzame warmte en koude aan elkaar. Hierbij maken we gebruik van verschillende technieken. Denk aan het koppelen van een biomassacentrale of een industrieel bedrijf waar restwarmte vrijkomt bij een productieproces aan een woonwijk in de buurt. Deze buurt ontvangt vervolgens die warmte via een warmtenet. We leveren op deze manier warmte en koude aan circa 80.000 consumenten en ruim 1200 zakelijke klanten. Ennatuurlijk heeft op verschillende plekken in Nederland warmtenetten. En we werken hard aan het uitbreiden van onze bestaande warmtenetten en het realiseren van nieuwe netten. Hierdoor levert Ennatuurlijk een belangrijke bijdrage aan de transitie naar schone, duurzame energie in Nederland.

Stichting Energie voor MKB
Met ons onafhankelijke energieadvies aan (kleinere) ondernemers laten we hen zien wat ze kunnen besparen, zelf opwekken en gasverbruik afbouwen in hun pand. Vrijwel alle Friese gemeenten zijn onze opdrachtgever. Per gemeente geven we 20 bedrijven energieadvies met korting. Zo’n 150 bedrijven zijn sinds september 2017 door ons bezocht. Deze ondernemers weten welke maatregelen ze kunnen treffen en wat hen dat kost en oplevert. Subsidies en fiscale regelingen nemen we hierin ook mee. We zoeken samenwerking met andere partijen die deze ondernemers verder kunnen helpen met de verduurzaming van hun pand: andere adviseurs, installateurs, aannemers, banken, accountants, ondernemersverenigingen, brancheverenigingen, FUMO, et cetera.