Wergea Bloeit: jou it troch!

Van 19 t/m 25 juni 2023 is Wergea het epicentrum van Friese verduurzaming. Met verschillende activiteiten voor en door het dorp wordt zichtbaar hoe Wergea als gemeenschap inzet op de thema’s cultuur, gezondheid, hergebruik en klimaat. Zo wordt samengewerkt met onder andere jeugdsoos SZDRNZLL, Kulturele Kommisje Wergea, Coöperatie Duurzaam Wergea, verschillende lokale werkgroepen en ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan de werkgroepen Bijenlint, Biodiversiteit en de welbekende Kriich.

Een betere wereld begint namelijk in je eigen dorp. Hier in Wergea weten ze dat als geen ander. Met veel stichtingen, commissies en groene initiatieven is het dorp enorm actief. Deze activiteit willen de Freonen fan Fossylfrij Fryslân graag met Wergea aan de wereld laten zien. Ook Arcadia en Welcome to The Village helpen Wergea hierbij. De komende jaren worden voortgebrachte ontwikkelingen gedeeld met andere dorpen, die met de genoemde thema’s aan de slag gaan.

Wergea Bloeit

Tijdens de week van Wergea Bloeit is veel mogelijk! Denk aan het upcyclen van gebruikte spullen, een jûnskuier langs lokale duurzame projecten, of gezamenlijke straatdiners met ingrediënten uit de streek. Op dit moment wordt er met dorpsbewoners en hulp van betrokken partijen nog volop aan het programma gesleuteld. Zo laat Wergea zien dat je samen het verschil kunt maken.

In de loop van mei wordt meer informatie bekend over het activiteitenprogramma in juni. Zet de week van Wergea Bloeit vast in je agenda, en jou it troch! Wergea Bloeit is een project van het dorp Wergea met de Freonen fan Fossylfrij Fryslân, gefaciliteerd door Arcadia en in samenwerking met Welcome to The Village. Heb je vragen over Wergea Bloeit? Mail dan met wergeabloeit@freonen.nl.