Wethouder en lokale ondernemer Winsum geven ‘slinger’ aan verduurzaming van bedrijven in gemeenten Waadhoeke, Harlingen en Leeuwarden

Wethouder Jan Dijkstra nam maandagmiddag in Winsum de aftrap van het verduurzamingsproject ‘Zakelijk verduurzamen. Er valt veel te winnen’ voor zijn rekening. Samen met lokale ondernemer Jetske Tolsma van Coop Winsum draaide hij symbolisch aan het Rad van verduurzaming. Op dit rad staan de vele opties weergegeven voor ondernemers die willen verduurzamen, zoals energiebesparing, aardgasloos verwarmen, elektrisch vervoer en fossielvrij ondernemen. Deelnemende ondernemers in gemeenten Waadhoeke, Harlingen en Leeuwarden ontvangen tijdelijk 50% procent korting op de advieskosten van het project.

Zakelijk verduurzamen

De Freonen fan Fossylfrij Fryslân en de gemeenten Waadhoeke, Harlingen en Leeuwarden zijn het project ‘Zakelijk verduurzamen. Er valt veel te winnen’ begonnen om ondernemers in Noardwest-Fryslân op weg te helpen naar een fossielvrije bedrijfsvoering. Ondernemers kunnen zich laten adviseren over onder andere duurzame energievormen, fossielvrij vervoer en subsidieregelingen. Maar advisering is slechts een onderdeel van het traject; uiteindelijk draait het om realisatie. Vandaar dat de onafhankelijke adviseurs doorverwijzen naar lokale installateurs. Aan de hand van een overzichtelijke ‘menukaart’ ontvangen ondernemers ondersteuning bij een verduurzamingsmaatregel naar keuze, passend bij hun eigen behoeften en tempo.

Gemeente Waadhoeke

Wethouder Jan Dijkstra (gemeente Waadhoeke): “Waadhoeke is drok dwaande mei de útfiering fan de duorsumensaginda dy’t fan’t simmer fêststeld is troch ús rie. Ûnder it opstellen fan de aginda ha wy mei in soad minsken praten. Fan ûndernimmers krigen we faak werom dat wy foar in dúdlik loket soargje moatte, wer’t sy mei fragen oer ferduorsumjen terjocht kinne. Neffens my slút dit projekt tige goed oan by dizze winsk. Mei de Freonen fan Fossylfrij Fryslan en de gemeenten Harns en Ljouwert binne we it projekt begûn.

Ûndernimmers kinne harren advisearje litte oer duorsume enerzjyfoarmen, fossylfrij ferfier en beskikbere subzydzjes, nim it mar op. Eins kinne se mei alle fragen oer harren bedriuw en duorsumens by it projekt telâne. As gemeente fergoedzje wy de helte fan de advyskosten, ik soe sizze: wês der by ûndernimmers.”

Verduurzaming van bedrijf

Ook Jetske Tolsma van Coop Winsum is ervan overtuigd: duurzaam ondernemen betekent niet alleen een lagere energierekening, maar ook verbetering van je bedrijfsvoering en een gezondere werkomgeving. Zij heeft zelf energieadvies ontvangen en raadt ondernemers aan ook gebruik te maken van de expertise van anderen. ‘Doe er je voordeel mee en zet dan concrete stappen. Waar een wil is, is een weg! Toekomstbestendig, passie, financiële overwegingen, grote stappen, kleine stappen: het maakt niet uit, alle stappen brengen je verder in de verduurzaming van je bedrijf’.

Kijk voor meer informatie over dit project op www.fossylfrij.frl/veeltewinnen