Wetterskip Fryslân en Groenleven realiseren zonnebronnen op rioolwaterzuiveringsinstallaties

Freon Wetterskip Fryslân heeft de zonnebronnen die GroenLeven – eveneens Freon fan Fossylfrij Fryslân – realiseerde op diverse rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi) in gebruik genomen. In totaal worden er in het project ‘Zon op rwzi’s’ 35.000 zonnepanelen geïnstalleerd. De groene stroom die daarmee wordt opgewekt, draagt voor 17% bij aan de klimaatdoelstelling van het waterschap. In 2020 wil zij 40% van haar totale energiebehoefte duurzaam opwekken, waardoor haar CO2-uitstoot met 13% vermindert .

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

GroenLeven heeft op acht locaties* in Fryslân innovatieve zonnebronnen gerealiseerd, die een bijzondere dubbelfunctie vervullen. Door de zonnepanelen te realiseren op de terreinen van de rioolwaterzuiveringsinstallaties maken GroenLeven en Wetterskip Fryslân slim gebruik van de ruimte. De stroom die wordt opgewekt door de energiebronnen, wordt gebruikt om de rwzi’s en andere assets van Wetterskip Fryslân te voorzien van schone energie.

Duurzame wereld

Wetterskip Fryslân verklaart haar filosofie als volgt: ‘Met de investering in zonnepanelen dragen wij bij aan een duurzame wereld. De verandering van het klimaat heeft een grote invloed op onze taken. De zeespiegel stijgt en door extreme neerslag moet er meer water worden afgevoerd. In tijden van droogte is er juist meer vraag naar (zoet) water.’

De onlangs gerealiseerde zonne-energieprojecten zijn een deel van het project ‘Zon op rwzi’s’. GroenLeven gaat op nog vijf (5) locaties van Wetterskip Fryslân, die deel uitmaken van dit project, zonnebronnen realiseren: Sneek, Warns, Joure (2), Gorredijk en Akkrum.

Uitdagende constructies

De dertien locaties van Wetterskip Fryslân vragen elk om een verschillende aanpak. Henk Uphoff, projectmanager bij GroenLeven legt uit: ‘Iedere locatie heeft een andere bodemgesteldheid waar rekening mee gehouden moest worden. Neem bijvoorbeeld de locatie in Wolvega, waar de zonnebron gebouwd is boven een voormalige vuilstort. Deze ondergrond zorgde ervoor dat er niet zomaar palen in de grond bevestigd konden worden. Hiervoor moesten er betonplaten aangebracht worden, waar de palen op gemonteerd werden. Zo vormde het geheel uiteindelijk een soort dak over de voormalige vuilstort. Projecten zoals deze doen een beroep op de vindingrijkheid van GroenLeven.’ Zonnebronnen op vuilstorten is een thema waar GroenLeven niet onbekend mee is. Zo realiseerden zij al soortgelijke zonnebronnen als in Garijp en Woldjesspoor (Groningen).

Lokale partners

Bij de realisatie van de zonnebronnen is de kracht ingeschakeld van lokale ondernemers. Zo heeft Freon Mannen van Staal uit Leeuwarden de onderconstructies verzorgd voor de projecten, en heeft Montageservice Friesland de constructies gemonteerd. Ook zijn er diverse arbeidskrachten ingezet die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Zonnecarports

De locaties in Wolvega en Leeuwarden boden nog een extra dubbelfunctie. Daar is gestart met de bouw van zonnecarports. Met de toevoeging van deze zonnecarports zet Wetterskip Fryslân nog een extra stap op haar pad om in 2020 40% van haar totale energiebehoefte duurzaam op te wekken. *Locaties zonnebronnen: Leeuwarden, Kootstertille, Damwoude, Drachten, Burdaard, Dokkum, Joure (1), Wolvega

Foto: GroenLeven