Wetterskip Fryslân stapt over op fossielvrije diesel

Een vrachtwagen, 28 tractoren, zes graafmachines, vier mobiele noodpompen en een wagen met duikerspuit van Wetterskip Fryslân draaien sinds deze maand op fossielvrije brandstof. Deze brandstof, HVO 100, is een duurzame brandstof gemaakt uit circulaire grondstoffen zoals plantaardige afvaloliën en vetten. De voertuigen zijn daardoor nagenoeg CO2-neutraal. Van ‘bron tot voertuig’, inclusief productie, levert dit een CO2-besparing op van 90 procent.

Fossielvrije brandstof

Ook het transport van slib vanuit de 27 rioolwaterzuiveringsinstallaties is in samenwerking met de transporteurs versneld verduurzaamd. Bij het waterzuiveringsproces blijft slib achter. Vrachtwagens vervoeren dit naar de ontwateringsinstallatie in Heerenveen. Het ingedikte slib gaat van daar per vrachtwagen naar een verwerkingsinstallatie in Moerdijk. Al deze transporten vinden voortaan plaats met vrachtwagens die op fossielvrije brandstof rijden. Wetterskip Fryslân vermindert met deze overstap de CO2-uitstoot met bijna 1400 ton per jaar.

CO2-neutraal

“Mei it oerstappen op duorsume brânstof sette wy wer in moaie stap op wei nei in CO2-neutraal Wetterskip”, aldus Annet van der Hoek, lid van het dagelijks bestuur en portefeuillehouder duurzaamheid.  Wetterskip Fryslân wil in 2030 CO2 neutraal zijn. Het waterschap investeert hiervoor onder meer in zonnepanelen op de terreinen bij de rioolwaterzuiveringen, de productie van biogas en hergebruik van materialen.

Wiersma Olie & Techniek

De voertuigen van Wetterskip Fryslân worden ingezet voor onderhoudswerkzaamheden aan installaties zoals gemalen en rioolwaterzuiveringen. Ook machines die worden gebruikt bij onderhoud van waterkeringen en het schonen van sloten gaan op de fossielvrije diesel draaien. De levering van de fossielvrije HVO-diesel is na een Europese aanbesteding gegund aan Freon Wiersma Olie & Techniek b.v. uit Oudehaske. De duurzame dieselvervanger wordt in Nederland geproduceerd.

Dagelijks Bestuurslid Annet van der Hoek plakt de ‘Ik rij fossielvrij’ sticker op de vrachtwagen van chauffeur Leo van der Veen. Helemaal rechts: Vincent van Maurik van leverancier Wiersma Olie & Techniek uit Oudehaske. Foto: Jaap Schaaf, Het Hoge Noorden.