Wetterskip neemt zonnepanelen op rioolwaterzuivering Leeuwarden in gebruik

Op de rioolwaterzuivering (rwzi) van Leeuwarden hebben Otto van der Galiën van Freon Wetterskip Fryslân en Roland Pechtold van Freon GroenLeven op woensdag 29 januari op feestelijke wijze de eerste zonnepanelen in gebruik genomen. In totaal zijn er op deze rioolwaterzuiveringsinstallatie 4.278 zonnepanelen geplaatst als onderdeel van het project ‘Zon op rwzi’s.

Klimaatdoelstelling
‘De groene stroom die daarmee wordt opgewekt, draagt voor 17% bij aan de klimaatdoelstelling van het waterschap, dat in 2020 40% van haar totale energiebehoefte duurzaam wil opwekken. De plaatsing van de zonnepanelen op de 13 zuiveringen vermindert de CO2-uitstoot met 13%’, aldus Otto van der Galiën, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

De verandering van het klimaat is van grote invloed op de taken van Wetterskip Fryslân. De voorspelling is dat de zeespiegel gaat stijgen en dat er door extremere neerslag meer water moet worden afgevoerd en in tijden van grote droogte juist meer (zoet) water moet worden aangevoerd. Een investering in een duurzame wereld is dan ook een investering in de toekomst van het waterschap.

Duurzaamheidsambitie
Roland Pechtold, eindverantwoordelijke van GroenLeven, over het project: ‘Geweldig dat we als GroenLeven en als Fries bedrijf en met Friese bedrijven een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzaamheidsambitie van Wetterskip Fryslân. Door zonne-energie te combineren met de rioolwaterzuiveringinstallaties ontstaat er een prachtige dubbelfunctie. Zo zorgen we ervoor dat duurzame energie niet ten koste gaat van goede grond of natuur.’

De rioolwaterzuiveringen in Leeuwarden en Kootstertille zijn al voorzien van zonnepanelen. Dit jaar volgen de zuiveringen van Burdaard, Damwoude, Dokkum, Drachten, Gorredijk, Joure, Sneek, Akkrum, Sloten, Warns en Wolvega. De op te wekken zonne-energie op de zuiveringen is een kleine 9.000.000 kWh/jaar, dat staat gelijk aan 3.000 huishoudens.

(Foto’s: GroenLeven)

nieuws-wetterskip-groenleven-aftrap-2020-2