Windpark Fryslân begint met bouw naderingsdetectiesysteem

Windpark Fryslân is bijna klaar. De 89 windturbines met een tiphoogte van 180 meter worden momenteel van fundering tot gondel geïnspecteerd, waarna deze worden getest en in bedrijf gaan. Windturbines met een tiphoogte van meer dan 150 meter, moeten wettelijk worden voorzien van luchtvaartverlichting. Bij Windpark Fryslân geldt dit voor de buitenste 30 windturbines. Dankzij een naderingsdetectiesysteem kan deze verlichting binnenkort ’s nachts worden uitgeschakeld wanneer er geen luchtvaartuigen in de buurt van het windpark zijn.

Verlichting windpark

De windturbines hebben boven in een lamp die overdag wit licht en ’s nachts rood licht rondom uitstraalt. Halverwege de toren zit verlichting die ’s nachts continu rood licht uitstraalt.

Om de overlast van de verlichting voor de omgeving te beperken, heeft Windpark Fryslân diverse maatregelen genomen:

  • De lampen boven in de windturbines zijn ’s nachts vastbrandend in plaats van knipperend.
  • Boven op de windturbines zijn zichtbaarheidssensoren geplaatst. Wanneer het zicht voldoende is, vermindert de intensiteit van de lampen met maximaal 90%.
  • Windpark Fryslân bouwt bij Kornwerderzand een naderingsdetectiesysteem waarmee de luchtvaartverlichting op de windturbines uitgeschakeld kan worden.

Voor meer informatie over het naderingsdetectiesysteem zie ook de animatie: https://www.windparkfryslan.nl/nieuws/windpark-fryslan-start-bouw-naderingsdetectiesysteem/

Minder lichtoverlast

Hoewel Windpark Fryslân geen 100% zekerheid had dat deze oplossing blijvend toegepast kon worden, heeft het windpark toch besloten in het naderingsdetectiesysteem te investeren om overlast voor omwonenden zo veel mogelijk te voorkomen.

Het naderingsdetectiesysteem bij Kornwerderzand scant het luchtruim op luchtvaartuigen die in de buurt van het windpark komen. De locatie van het systeem is gekozen vanwege het vrije zicht op de omgeving wat nodig is om het systeem zo effectief en veilig mogelijk te laten werken.

Naderingsdetectiesysteem

  • Wanneer luchtvaartuigen binnen de detectiezone komen (ongeveer 10 km van het windpark) dan volgt de radar het luchtvaartuig.
  • Wanneer luchtvaartuigen binnen de waarschuwingszone komen (ongeveer 7 km van het windpark) dan zet het systeem de verlichting van het windpark aan.
  • Nadat luchtvaartuigen de waarschuwingszone hebben verlaten, wordt de verlichting met een tijdvertraging van 1 minuut weer uitgeschakeld.

Planning bouw

De civiele werkzaamheden in Kornwerderzand zijn inmiddels gestart. Dankzij een slimme methode met geprefabriceerd beton kan de fundering in slechts enkele dagen worden aangelegd. Aansluitend volgt de installatie van de mast en het radarsysteem en het inregelen en testen van het systeem. Een proefvlucht staat gepland in november. Windpark Fryslân verwacht dat dankzij het naderingsdetectiesysteem de overlast van de verlichting voor de omgeving aanzienlijk zal verminderen.