Xstate in gesprek met Ondernemend Friesland: "Wij verjongen en verduurzamen de publieke sector"

Freon Xstate presenteert zichzelf in het nieuwste magazine van Freon Ondernemend Friesland. “Wij verjongen en verduurzamen de publieke sector. Dit doen wij door jong talent in te zetten op de grote maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat, in combinatie met vakgerichte traineeships”, vertelt eigenaar Lútsen Zijlstra.

Energietransitie

“In Nederland lopen inmiddels meer dan 100 Xstaters bij de publieke sector, die bezig zijn met deze uitdagende vraagstukken”, vervolgt Zijlstra. “Denk hierbij aan klimaatadaptatie, woningbouwopgaven of bijvoorbeeld de energietransitie.” Ook verklaart de Xstate-eigenaar het lidmaatschap bij de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. “Alleen ga je snel, samen kom je verder. Met onze duurzame inzetbaarheid dragen wij graag ons steentje bij aan de Freonen fan Fossylfrij Fryslân.”

Lees hieronder het gehele artikel in de embed van Freon Ondernemend Friesland: