Xstate sluit zich aan bij Freonen-netwerk

Xstate is het nieuwste lid van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. De detacheerder verbindt jong hbo/wo-afgestudeerd talent aan opdrachtgevers met behoefte aan duurzame kennis. In samenwerking met Bestuursacademie Nederland biedt Xstate de jongeren een brede opleiding Duurzame ontwikkeling. Hiermee ontwikkelen zij zich tot specialisten op het gebied van duurzaamheid, de energietransitie en de Omgevingswet.

Opleiding

“De opleiding duurt een jaar,” vertelt Ron Tilroe, oprichter van Xstate. “Wij bieden niet enkele losse cursussen aan, zoals reguliere detacheringsbedrijven, maar bieden een gedegen opleiding omtrent regelgeving en duurzaamheid. Veel organisaties staan te springen om duurzame experts, maar werven nog te traditioneel. Ze kijken teveel naar ervaring, terwijl de belangrijkste factor – competenties – op de achtergrond blijft. Xstate brengt daar verandering in. Wij zorgen dat jong duurzaamheidstalent de kans krijgt de wereld te veranderen.” Naast aan duurzaamheid werken de jongeren tijdens de opleiding ook aan hun persoonlijke ontwikkeling. “Dit gebeurt tijdens onze Xstate-dagen”, aldus Tilroe, “waarbij thema’s als time management, lean, scrum en omgaan met weerstanden de revue passeren.”

Knooppunt van duurzaam talent

De duurzame experts van Xstate zijn multi-inzetbaar bij onder meer (semi-)overheden, advies- en ingenieursbureaus en woningcorporaties. Ook meerdere Freonen fan Fossylfrij Fryslân zijn Xstate niet vreemd. Zo koppelde men onlangs enkele jonge consultants aan Omrin en andere Freonen. Als het aan Tilroe ligt, blijft het daar niet bij. “Xstate is dé plek voor duurzaam talent. Wij zorgen voor een continue instroom van goed geschoolde mensen op de arbeidsmarkt. Duurzaamheid is een hot topic. Wij spelen daarop in, met tevreden jongeren én tevreden opdrachtgevers tot gevolg.”

Freon fan Fossylfrij Fryslân

Sinds een week is Xstate zelf lid van het duurzame Freonen-netwerk. “Projectleider Bouwe de Boer is enthousiast over ons unieke concept”, verklaart Tilroe de samenwerking. “Door onze aansluiting bij de Freonen kunnen we onze krachten bundelen. Het wemelt van de organisaties die het fossielvrij-thema hoog op de agenda hebben staan. Ze móéten ook wel overstappen op een duurzame bedrijfsvoering, anders lopen ze straks achter op de concurrentie. Ons talent helpt hen daarbij.”

Xstate staat altijd open voor nieuw talent. De vele onderwijsinstellingen binnen het Freonen-netwerk zijn dan ook van harte uitgenodigd bij Tilroe. “Iedere hbo/wo-instelling is welkom om samen met ons op zoek te gaan naar mooie kansen voor hun jongeren.”

Meer weten? Neem contact op met Ron Tilroe via 06 30 00 49 89 of ron@xstate.nl

Tekst: Richard Tjalsma

Van links naar rechts: Lútsen Zijlstra, oprichter Ron Tilroe en Anne Groot van Xstate