Zonnedak van multifunctioneel centrum De Wier draagt bij aan Plaatselijk Belang Ureterp

Afgelopen dinsdag is Freon GroenLeven begonnen met het plaatsen van de eerste zonnepanelen op het multifunctioneel centrum De Wier in Ureterp. De energieopbrengst van het zonnedak draagt straks bij aan het verduurzamen van De Wier. Een bijzonder project dat in het teken staat van de ‘mienskip’.

Zonnepanelen

Het multifunctionele centrum in Ureterp is een ontmoetingsplaats voor sport, verenigingsleven en diverse vieringen en vervult zodoende een belangrijke rol voor het dorp Ureterp. Op het dak worden in totaal 620 zonnepanelen geïnstalleerd.

In verband met de komst van de zonnedak heeft het Plaatselijk Belang een stichting opgericht voor het beheer van het zonnedak en ter stimulering van verduurzaming in Ureterp. Met de middelen die vrijkomen uit de energieverkoop van het zonnedak kan de stichting duurzame initiatieven steunen.

Duurzaamheid

Voorzitter van Plaatselijk Belang Bote Galema: “Als Plaatselijk Belang Ureterp zijn wij trots dat wij als dorp ook mee participeren. Wij krijgen een mooi rolstoelvriendelijk wandelpad om de Lippe Gabriëlsplas met daarbij een vogel uitkijktoren. Daarnaast levert de opbrengst op De Wier zelf een budget op dat wij kunnen herinvesteren in het dorp op het gebied van duurzaamheid.

Eerder dit jaar realiseerde GroenLeven een drijvend zonnepark op de Lippe Gabriëlsplas in Ureterp. GroenLeven vindt het belangrijk dat de komst van een zonnepark in de regio de omgeving ten goede komt. Zodoende is in overleg met de gemeente besloten om het dak van MFC De Wier te voorzien van zonnepanelen. Het zonnedak draagt daarmee bij aan de doelstellingen van Gemeente Opsterland om in 2035 energieneutraal te zijn.

De Wier

Wethouder Rob Jonkman van de gemeente Opsterland noemt Ureterp “Het dorp van de zon.” Twee jaar geleden werd al een zonneveld aan de Skieppeleane in gebruik genomen. Als wederdienst ontvingen de sportverenigingen toen zonnepanelen op het dak. Nu een groot deel van de Lippe Gabriëlsplas eveneens wordt benut voor het winnen van zonne-energie, krijgt ook het dorp als cadeau zonnepanelen, op De Wier. Jonkman: “Het is mooi dat de gemeenschap meeprofiteert van de gemeentelijke ambitie om energieneutraal te worden. Ik wens Ureterp een zonnige toekomst, met hoge opbrengsten.”

De realisatie van het zonnedak op het multifunctionele centrum is in week 49 gestart en wordt eind van dezelfde week aangesloten op het elektriciteitsnet. In het voorjaar van 2022 wordt het dakproject definitief afgerond.

Foto: GroenLeven