Zonnepark Hoogengraven en zonnepark Ureterp aangesloten en in gebruik genomen

Afgelopen week heeft Freon GroenLeven zowel zonnepark Hoogengraven als zonnepark Ureterp aangesloten en in gebruik genomen. De twee zonneparken leveren samen stroom voor circa tweeduizend huishoudens. Lees op deze pagina het verhaal achter deze zonneparken.

Zonnepark Hoogengraven: een eco-zonnepark met aandacht voor landschap

Met ruim 7.800 zonnepanelen kunnen 890 huishoudens worden voorzien van schone energie. Met de ingebruikname van het zonnepark heeft de gemeente Ommen een mooie stap gezet in hun ambities om meer duurzame energie op te wekken. Landschappelijke inpassing heeft een grote rol gespeeld bij de realisatie van het zonnepark, wat een belangrijke voorwaarde was van de gemeente Ommen. Zo kan er op een zo zorgvuldig mogelijke manier gebruik gemaakt worden van de beschikbare ruimte én wordt de omgeving zo weinig mogelijk aangetast.

Ruimte voor natuur

Het zonnepark is omheind door een natuurlijke singel van inheemse bloei- en vruchtstruiken zoals meidoorn. Aan de zuidzijde van het zonnepark is een strook bloemrijk grasland ingezaaid. Machinaal maaien kan daardoor worden beperkt tot één keer na de bloei. Bovendien worden de mogelijkheden onderzocht van het laten grazen van schapen op het zonnepark zelf en in het bloem- en kruidenrijke grasland naast het park. Daarnaast biedt het bloemrijke mengsel ook een stimulans voor de insectenpopulatie.

Ook op het terrein gelegen bij vakantiepark De Lindenbergh in Ommen zal GroenLeven binnenkort starten met de realisatie van een zonnepark van 1,2 hectare.

Zonnepark Ureterp: omliggende sportverenigingen profiteren van komst zonnepark

Het zonnepark gelegen aan de Skiepeleane in Ureterp is afgelopen week ook aangesloten en in gebruik genomen. Ook op de daken van de aangrenzende sportverenigingen heeft GroenLeven zonnepanelen geïnstalleerd, waarmee de sportclubs de eerste energieneutrale (stroom) sportclubs van gemeente Opsterland zijn. De zonnebron levert voldoende stroom voor zo’n 1.100 huishoudens, waarmee het zonnepark een belangrijke mijlpaal vormt in de duurzaamheidsambitie van de gemeente Opsterland. Zij wil in 2035 energieneutraal zijn.

Lokaal uitbesteed

Het zonnepark is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen GroenLeven, eigenaar Boonstra Schade- en motorvoertuigen, Gemeente Opsterland en diverse lokale ondernemers. Onder andere de grondwerkzaamheden, hekwerken, totale bekabeling en aansluiting zijn lokaal uitbesteed. Zo heeft het zonnepark een kenmerkende lokale footprint gekregen.

Energieneutraal

Drie omliggende sportverenigingen hebben geprofiteerd van de realisatie van het zonnepark. De sportgebouwen van de tennis-, korfbal- en voetbalvereniging zijn met de komst van in totaal meer dan 100 panelen geheel energieneutraal geworden. “Een prachtige bijdrage van GroenLeven om de verenigingen verder te verduurzamen”, vindt Jan van Dijk, voorzitter van VV Oerterp. De lokale installateur Van Linde uit Beetsterzwaag plaatst tevens een oplaadpunt voor elektrische auto’s waarmee de sportaccommodatie(s) verder toegerust zijn op ontvangst van meer elektrisch rijdende gasten.

Foto: GroenLeven