24 apr - 15:45

Freonen-inspiratiebijeenkomst: energieoplossingen in Friese wijken

Op woensdagmiddag 24 april vindt een inspiratiebijeenkomst plaats over energieoplossingen in Friese wijken. De komende tien jaar gaat de uitvoering beginnen. De wijken en dorpen die deze bijeenkomst aan het woord komen, lopen ver voorop. Maar wat gaat er gebeuren? Hoe krijgen ze de mensen mee en wat zijn de kosten? Bij Freon Firda komen drie pioniers aan het woord: Duco Hartlief (Energiestad Bolsward), Koos Agtereek (energiecoöperatie De Anjumer Eendragt) en Siebe Schootstra (Proeftuin aardgasvrije wijk Oranjewijk) geven een kijkje in de keuken. Het aanmeldformulier is per direct geopend. Meld je aan via de groene button.

Sprekers

  • Duco Hartlief is projectleider van Energiestad Bolsward en gaat in op een energiesysteem voor de toekomst. “Bolsward is de energiestad van de toekomst. De bestaande industrie en de waterstofhub leveren restwarmte aan het warmtenet, net als geothermie. Samen met de elektrolyser en elektriciteit van de windparken kent Bolsward een unieke, duurzame energiemix. Hiermee kunnen we 8.700 woningen van warmte voorzien en daarmee aardgasvrij maken. Een unieke kans waaraan steeds meer partners meedoen. In Bolsward wordt duurzame elektriciteit omgezet in waterstof, zuurstof en warmte. Waterstof wordt gebruikt voor tankstations en industrie, zuurstof voor industriële processen en de rwzi, en warmte wordt geleverd aan het warmtenet, inclusief restwarmte uit industrie en geothermische energie.”

  • Koos Agtereek, is bestuurslid bij energiecoöperatie De Anjumer Eendragt en onder meer actief als Senior Beleidsadviseur Opwek- en Energiesystemen bij gemeente Leeuwarden. Koos en mede-bestuurslid Emile Hendriks ontwikkelden een ambitieuze energievisie voor de omgeving, met onder meer een energiehub met waterstofproductie om de lokale waddenvloot te verduurzamen én een warmtenet gevoed door restwarmte uit de waterstofproductie. Het belang van participatie werd al vroeg erkend, en het dorp werd betrokken bij een energiespel om gezamenlijk een mienskip-energieplan te ontwikkelen. Met steun van de Provinciale Aanpak Woningverduurzaming en nauwe samenwerking met de gemeente werkt men nu richting uitvoering van het warmtenet, met alle stappen die erbij horen, zoals techniek, governance, financiële haalbaarheid en vergunningen.

  • Siebe Schootstra is onafhankelijk adviseur energie & transitie en werkt tevens voor het Friese energiefonds – en Freon – FSFE. “De energietransitie in de gebouwde omgeving is een enorme opgave en particuliere woningeigenaren staan voor een uitdaging. Schootstra is projectleider van de proeftuin aardgasvrije wijk Oranjewijk in Leeuwarden en werkt aan het kostenneutraal verduurzamen van woningen dankzij een collectieve aanpak die georganiseerd wordt door een energieloket in de wijk. Als deze aanpak slaagt, kan de functie van het loket en de ontwikkelde online tools eenvoudig gekopieerd worden voor andere wijken en dorpen. Voor deze aanpak is de Oranjewijk gehonoreerd met een rijkssubsidie vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken, tegenwoordig genoemd het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW).”

Praktische informatie

Locatie: Firda (voormalig ROC Friese Poort)
Ruimte/lokaal: Conferentieruimte (308)
Thema: energieoplossingen in Friese wijken
Adres: Anne Wadmanwei 6, 8914 BD Leeuwarden
Datum: woensdag 24 april
Inloop: 15:45 uur
Inhoudelijk programma: 16.00 – 17.20 uur

Achtergrond

Deze bijeenkomst is de zevende in een serie. Thema’s die we hierin behandelen zijn onder meer: verwarming, opwekking van energie, opslag van energie, integratie en intelligente systemen. Tijdens deze bijeenkomsten belichten we diverse technieken. We kijken naar duurzame aspecten van deze technieken zoals efficiëntie en besparing, grondstoffengebruik, herbruikbaarheid en circulariteit. Lees hier het verslag van de vorige bijeenkomst.

Fotocredits (foto Siebe Schootstra): Marchje Andringa