Freonen Hoekstra en Van der Kooy winnen publieksprijs NRC

Op donderdag 27 juni wonnen Sipke Hoekstra en Yede van der Kooy van Freon Wetterskip Fryslân de publieksprijs van de NRC Live Impact Challenge. Een fantastisch resultaat, want in totaal deden 100 deelnemers mee. Onderdeel van de prijs is dat Sipke en Yede worden begeleid vanuit de Rotterdam School of Management (RSM) voor de uitwerking en de realisatie van hun aquathermieplan.

Huizen verwarmen met aquathermie
Aquathermie kan de derde duurzame energiebron in Nederland worden. Want hoe verwarmen wij onze huizen de komende jaren? Volgens Sipke en Yede door warmte uit oppervlaktewater en afvalwater te halen. Voordeel is dat de watertemperatuur daalt. Dit is positief voor de flora en fauna. En door de lagere watertemperatuur neemt volgens de prijswinnaars de kans op een Elfstedentocht aanmerkelijk toe.

Bewezen techniek
Aquathermie is niet nieuw; de techniek heeft zich in pilots al bewezen. Toch is aquathermie amper bekend bij overheden en inwoners. In de Impact Challenge lieten beide Wetterskippers zien dat grootschalige toepassing haalbaar is. Sipke en Yede willen die kennis delen, de toepassing stimuleren én aquathermie realiseren in Friesland.