Gebiedsfonds voor regio drijvend zonnepark Nij Beets

In 2020 hebben Freon GroenLeven en Van Der Wiel b.v. een drijvend zonnepark aangelegd op de zandwinplas in Nij Beets, gemeente Opsterland. GroenLeven en de betrokken partijen vinden het belangrijk dat mens, natuur en maatschappij mee kunnen groeien en profiteren van de duurzame ontwikkelingen van de regio. Daarom is een gebiedsfonds opgericht voor de regio, waaraan onze Freon een financiële bijdrage levert. Op woensdag 21 april is de bijdrage overhandigd aan het gebiedsfonds, dat wordt bestuurd door inwoners van Nij Beets.

Zonnepanelen

De oprichting en overhandiging van het gebiedsfonds was tevens het moment om te vieren dat het drijvende zonnepark nu volledig op het net is aangesloten. De 33.648 zonnepanelen die op de plas liggen leveren nu groene stroom voor zo’n 4.000 huishoudens. Het project is tot stand gekomen in een samenwerking tussen GroenLeven, Van Der Wiel, Gemeente Opsterland, Plaatselijk Belang Nij Beets, Energiecoöperatie Krigel en de provincie Friesland.

Gebiedsfonds

Participatie speelt een belangrijke rol bij het drijvende zonnepark. Zo hebben alle betrokken partijen samen gezocht naar de beste participatieoplossing voor Nij Beets. De keuze is uiteindelijk gevallen op een gebiedsfonds, waarin vanuit het zonne-energieproject een financiële bijdrage wordt gestort. Dit fonds zal worden gebruikt voor sociaal maatschappelijke doeleinden, duurzaamheidsprojecten of samenlevingsactiviteiten in de omgeving van Nij Beets. Gerke Bergsma, voorzitter van het bestuur van het gebiedsfonds: “Als bestuur van het gebiedsfonds en daarmee het dorp zijn we blij met deze financiële bijdrage. We hopen met dit geld de komende jaren een mooie bijdrage te leveren aan de duurzame leefbaarheid in het dorp!”

Drijvende zonnepark

Het drijvende zonnepark draagt dus een duidelijke lokale footprint, waarmee het drijvende project een voorbeeld is voor de energietransitie en het Klimaatakkoord. Sam de Haas, projectmanager bij GroenLeven: “De energietransitie brengt veranderingen in het landschap met zich mee. Met dit drijvende zonnepark op deze voormalige zandwinlocatie maken we slim gebruik van de beperkte ruimte in ons land, dat zorgt voor lokaal draagvlak. Door het gebiedsfonds profiteert de lokale gemeenschap ook direct mee van het project, kort gezegd: een win-win situatie.”

Met de aansluiting van het drijvende zonnepark heeft de gemeente Opsterland een mooie stap gezet in haar duurzame ambities: in 2050 willen zij energieneutraal zijn, en met dit zonnepark is wordt de stap op verantwoorde wijze gezet. Anko Postma, gemeente Opsterland zei hier eerder over: “Het zonnepark is ook een prachtig voorbeeld van een initiatief dat met inbreng van eigen inwoners/dorp tot stand is gekomen.”