Gemeente Leeuwarden zet schouders onder zonne-carports

Freonen-gemeente Leeuwarden zet sterker in op zonne-carports, zo meldt de Leeuwarder Courant. Wethouder Bert Wassink, met onder meer duurzaamheid in zijn portefeuille, toonde zich woensdag 17 februari 2021 positief over een door de raad gesteunde motie van de ChristenUnie. Hierin staat dat het overdekken van parkeerterreinen, bedoeld om zonne-energie op te wekken, bevorderd moet worden.

Zonne-carports

Volgens Wassink ligt de motie in het verlengde van zijn eigen ambities, zo meldde hij tijdens de raadsvergadering. Deze plannen krijgen concreet vorm door het aanvragen van rijkssubsidie, met de intentie een tiental parkeerterreinen te voorzien van zonne-carports. De wethouder mikt qua locaties onder op het westen en zuiden van Leeuwarden, met respectievelijk het WTC/Cambuur-terrein en de wijk Middelsee. Ook andere gebieden staan echter op de rol. Zo meldt de Leeuwarder Courant dat ook Freon NHL Stenden Hogeschool ondersteuning krijgt bij het najagen van zonne-carports op het parkeerterrein.

Freonen-projecten

Zonne-carports zijn een bekend concept binnen de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. Zo beschikken Freonen GroenLeven en Mannen van Staal over hun eigen varianten. Het laatstgenoemde bedrijf realiseerde haar concept in samenwerking met Freonen EV-Solutions en ASN Installaties. Daar lees je hier meer over. GroenLeven verwezenlijkte eerder zonne-carports bij Freon Wetterskip Fryslân. Dat lees je hier.