GroenLeven start bouw zonnepark Blitsaerd in Leeuwarden

Freon GroenLeven is kortgeleden in opdracht van Blitsaerd Solar begonnen met de realisatie van een zonnepark bij de Leeuwarder wijk Blitsaerd. De 14.500 panelen zullen 1.600 huishoudens voorzien van groene stroom. Daarnaast is de komst van het zonnepark goed voor een reductie van 2.400 ton CO2 per jaar.

Freonen-samenwerking

Bij de aanleg van het zonnepark werkt GroenLeven onder meer samen met Mannen van Staal, eveneens een Freon fan Fossylfrij Fryslân. Samen dragen de partijen zorg voor de onderconstructie van het zonnepark, dat naar verwachting september dit jaar gereed is. Ook bewoners worden uitgebreid betrokken bij de zonnebron bij Blitsaerd. Momenteel werkt men aan een participatiemodel waarmee inwoners van de wijk kunnen participeren in het zonnepark. Belangstellenden kunnen zich hier aanmelden.

Oog voor het landschap

Het zonnepark wordt aangelegd op het terrein naast het Natura 2000-gebied De Grutte Wielen, meldt onze Freon. ‘Na een uitgebreide ecologische studie is gebleken dat de komst van het zonnepark geen negatief effect zal hebben op de flora en fauna van het naastgelegen natuurgebied. Door speciale vegetatie aan te brengen bij het zonnepark wordt de biodiversiteit in het gebied gestimuleerd. Daarnaast is er met het ontwerp zo rekening gehouden dat het zonnepark past in het landschap. Zo zorgen de strakke, rechte lijnen van het zonnepark voor een rustig ogende toevoeging aan het landschap. Verder zal er om het zonnepark een groene zone aangelegd worden met aanzienlijke rietkragen en een gevarieerde lage begroeiing om het zicht van de aanwonenden op het zonnepark te beperken.’

Andere projecten

De zonnebron in Blitsaerd is een van de vele zonnepark-projecten van GroenLeven. Zo vierde onze Freon onlangs de bouwaftrap van een drijvend zonnepark bij Nij Beets.

Foto: GroenLeven