Groot artikel over Freonen en Bouwe de Boer in dagblad Trouw

In verband met de mooie klassering in de Duurzame 100 van Trouw staat er in de editie van vrijdag 8 oktober een groot artikel over de Freonen fan Fossylfrij Fryslân en Bouwe de Boer. “Energiecoöperaties, initiatieven voor deelauto’s, elektrisch varen, woningen isoleren of discussiëren op een informatieavond over de toekomst van het (te volle) energienet. Bij de Freonen fan fossylfrij Fryslân barst het van de activiteiten en plannen”, zo valt te lezen in het stuk van Jelle Brandsma.

Bouwe de Boer

“Ik bepaal helemaal niks”, vertelt De Boer in het artikel. “Ik haal hier en daar visnetten op om te weten wat er speelt, waar enthousiasme voor is en dan bepalen de Freonen wat we gaan doen”, aldus de Freonen-projectleider, die ook ingaat op het top-downkarakter van zijn Freonen-beweging. “Het is een verzameling van burgerinitiatieven. De ideeën komen van ondernemers en bestuurders, maar vooral vanuit dorpen en stadswijken.” 

Verbinden

“Het initiatief van de Freonen is een sneeuwbal die blijft rollen”, vervolgt De Boer. “Mensen bedenken ideeën en die proberen we te realiseren. Als iemand zich meldt en zegt ‘ik heb iets moois gedaan’ gaan we daar kritisch naar kijken en als dat inderdaad zo is, brengen we dat naar buiten via onze websites en sociale media. De Freonen blijven maar verbinden en vertellen het goede nieuws. Daar worden mensen blij van.”

Lees het Trouw-artikel hier