Liander en D4 zorgen voor extra ruimte elektriciteitsnet Schenkenschans

Een landelijke primeur voor Leeuwarden: Liander creëert samen met D4 extra ruimte op het elektriciteitsnet van de Schenkenschans. Op momenten van piekdrukte op het stroomnet draait D4, aanjager van duurzame energieprojecten, de stroomvraag van haar bio-LNG installatie op de Energiecampus Leeuwarden terug. Deze actie biedt ruimte voor acht andere ondernemers op het elektriciteitsnet. Freon Ekwadraat is betrokken bij dit initiatief. “We mochten de vooronderzoeken naar mogelijkheden en de begeleiding tussen de netbeheerder en Bio-LNG op ons nemen. Zo zijn we weer een stapje dichterbij!”

Bio-LNG-installatie

In de praktijk zal de Bio-LNG-installatie op werkdagen van oktober tot en met februari ’s ochtends van 08.00 – 12.00 uur en ’s middags van 16.00 – 18.00 uur minder elektriciteit verbruiken dan toegelaten door het contract. Hier krijgt de ondernemer een vergoeding voor. “We hebben een slim energiesysteem met warmte- en elektriciteitsopslag ontwikkeld. Hierdoor kunnen we tijdens de daluren op het elektriciteitsnet energie afnemen en opslaan totdat we het in ons productieproces gebruiken. Met dit systeem zijn onze installaties klaar voor de toekomst”, vertelt D4-directeur Michiel Ottevanger.

Volgens betrokkenen is deze landelijke primeur mogelijk vanwege nieuwe regels van de Autoriteit Consument & Markt voor congestiemanagement.

Lees meer op de site van Liander

Interview Ottenvanger

Anderhalf jaar geleden vertelde Ottenvanger uitgebreid over de Bio-LNG-installatie in Freon Ondernemend Friesland. Dat lees je hier.