Energielabel-verbetering/registratie

Wilt u aan de slag met uw energielabel? En heeft u behoefte aan ondersteuning en advies van experts? De Freonen fan Fossylfrij Fryslân bieden u een 100% onafhankelijk advies.

Wat houdt het advies in?

Dit advies geeft inzicht in het verbeteren van de energieprestatie van uw bedrijfspand. Met behulp van gecertificeerde software wordt een berekening gemaakt van de Energie Index (EI) van uw pand. Dit heeft betrekking op de gebouwschil, de technische installatie en de aanwezige verlichting. Van mogelijke energiebesparende maatregelen worden pakketten samengesteld welke leiden tot efficiënte energiebesparing.

Hoe gaat het in zijn werk?

Een adviseur komt op locatie waar de gebouwschil en installatie wordt ingemeten en beoordeeld. Aan de hand van uw wensen wordt bepaald welke maatregelpakketten worden doorgerekend. Bijvoorbeeld hoe krijgt mijn pand energielabel C, of met welke maatregelen maak ik minimaal 3 labelstappen en leiden tot minimaal energielabel B (EIA subsidie). In alle gevallen wordt een pakket naar energielabel A berekend én wordt de mogelijkheid naar energieneutraal onderzocht. De resultaten worden in een overzichtelijk rapport (EPA-maatwerkrapport) weergegeven.

Wat krijg ik?

Een EPA-maatwerkrapport biedt u:

  • een helder overzicht van de huidige energieprestatie van een gebouw
  • inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen
  • inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen
  • inzicht in de CO₂-reductie door het uitvoeren van besparingsmaatregelen
  • inzicht in mogelijke subsidies
  • een goede basis voor overleg met de gemeente in het kader van de Wet milieubeheer

Desgewenst kan het huidige en/of vernieuwde energielabel worden geregistreerd in de landelijke database van de RVO.

Wat kost het?

De kosten zijn afhankelijk van de grootte en complexiteit van het pand.

Interesse?

U kunt gebruik maken van onderstaand contactformulier. Wij nemen dan contact met u op.

Ja, ik wil hulp bij mijn energielabel!


U kunt ook contact opnemen met Marlies Ballemans: zakelijkverduurzamen@freonen.nl of 088 – 40 40 345.

Zij gingen je voor