Fossielvrij ondernemen

Wilt u aan de slag met fossielvrij ondernemen? En heeft u behoefte aan ondersteuning en advies van experts? De Freonen fan Fossylfrij Fryslân bieden u een 100% onafhankelijk advies.

Fossielvrij ondernemen wil zeggen dat een bedrijf (uiteindelijk) geen fossiele brandstoffen meer gebruikt in de gebouwen, bedrijfsprocessen en mobiliteit. In dit advies kijken we zelfs nog een stapje verder en nemen ook andere aspecten mee, zoals het gebruik van biomassa en koudemiddelen en andere emissies. Klimaatneutraal (of zelfs -positief) ondernemen is het einddoel.

Wat houdt het advies in?

In dit advies berekenen we de CO2-footprint van uw bedrijf en stellen samen met u een concreet stappenplan op met concrete maatregelen om (op termijn) te komen tot klimaatneutraal ondernemen. De footprint is belangrijk, om de effecten van de maatregelen ook meetbaar te kunnen maken. De overheid zal hierop steeds meer gaan sturen, zowel bij aanbestedingen als via wetgeving, financiële en fiscale instrumenten. Ook steeds meer marktpartijen verlangen een CO2-reductiebeleid van hun ketenpartners.

Voor bedrijven die veel meedoen aan aanbestedingen, is dit advies een mooie opstap naar het behalen van een certificering voor de CO2-prestatieladder. In aanvulling op dit advies kunnen wij ook deze certificering begeleiden.

Hoe gaat het in zijn werk?

Voor het opstellen van het actieplan passen we de volgende stappen toe:

 1. Opdracht van het bedrijf
 2. Bedrijfsbezoek 1
  a. Bepalen van de scope van het advies
  b. Opnemen van de energiesituatie
  c. Doornemen checklist energiegegevens
 3. Toezenden formulier energie- en milieugegevens aan bedrijf
 4. Verzamelen gegevens door bedrijf
 5. Aanmaken Milieubarometer account door bedrijf
 6. Invullen Milieubarometer
 7. Opstellen concept actieplan
 8. Bedrijfsbezoek 2
  a. Bespreken concept actieplan
  b. Doornemen en bijstellen maatregelenlijst
  c. Bepalen vervolgstappen
 9. Opstellen en toesturen definitief actieplan

Wat krijg ik?

Het resultaat van dit advies is een CO2-reductieplan met de belangrijkste stappen om te komen tot klimaatneutraal ondernemen, inclusief een bijlage met praktische maatregelen voor gebouwen, bedrijfsprocessen en mobiliteit. De inhoud van het plan is op hoofdlijnen:

 1. Bedrijfsgegevens
 2. Energiesituatie
 3. CO2-footprint en analyse
 4. CO2-reductieplan
 5. CO2-compensatie
 6. Uitvoering

Hiernaast ontvangt u een gratis startlicentie voor de Milieubarometer, waarmee uw milieuprestaties inclusief CO2-footprint kunnen worden berekend en gemonitord. De inzichtelijke grafieken en kengetallen maken de communicatie over uw resultaten heel eenvoudig.

Wat kost het?

De kosten voor dit advies bedragen € 1.600,- ex. BTW, uitgaande van een MKB-bedrijf (tot maximaal 250 medewerkers) en één vestiging (afwijkende situaties op aanvraag).

De startlicentie voor de Milieubarometer is inbegrepen. De jaarlijkse verlenging à €70,- (per vestiging) is wel voor uw eigen rekening. Eventueel kunt u ook besluiten het contract stop te zetten nadat het advies is afgerond.

Interesse?

U kunt gebruik maken van onderstaand contactformulier. Wij nemen dan contact met u op.

Ja, ik wil fossielvrij ondernemen!


U kunt ook contact opnemen met Marlies Ballemans: zakelijkverduurzamen@freonen.nl of 088 – 40 40 345.

Zij gingen je voor