Wergea Bloeit 2023

Klimaat, biodiversiteit, waterkwaliteit, voedsel, stikstof, dierenwelzijn en eenzaamheid… Grote vraagstukken vliegen ons dagelijks om de oren. Het kan een uitdaging zijn om als individu met deze vraagstukken om te gaan. Wat als dorpen hun krachten bundelen en samenwerken om tot antwoorden te komen? Wergea, met al zijn verenigingen en activiteiten, zette een eerste stap tijdens Wergea Bloeit, een experiment van een week (19 t/m 25 juni) waarin de kracht van het dorp, de krêft fan de mienskip, centraal stond.

Bekijk het programma van Wergea Bloeit 2023

‘Jullie hebben wel wat teweeg gebracht!’ Een veel gehoorde kreet. Maar de eer ligt volledig bij de Wergeasters. Ongelofelijk, die dorpskracht die deze week loskwam. De scepsis die vooraf bestond werd elke dag een stukje verder afgebroken. Vanaf woensdag ging het echt los. Het dorp kreeg in de gaten dat er veel te doen was en Wegeasters pakten samen de strijdbijl op. Zo’n 50 zwemmers stonden om 07.00 uur elke ochtend paraat voor een ochtendduik. Waar krijg je dat voor elkaar? Het luidde de weg in naar de 10.000 punten. De Puntenplak bij de Bidler werd elke middag belaagd door puntenmakers. Fietsers, wandelaars, gezonde eters, filmkijkers, naar het werk-fietsers, elektrische autokopers, Wergeasters in Denemarken en Portugal die op afstand kilometers maakten… Elke punt moesten genoteerd worden. Uiteindelijk redden de kinderen de eer van het dorp. Een zucht van verlichting klonk op zondag, toen wethouder Evert Stellingwerf de eindstand bekend maakte. Wergea is een stukje duurzamer, maar vooral zijn er nieuwe vriendschappen ontstaan. En daar begint de echte bloei-golf van Wergea.

Bouwe de Boer
Initiatiefnemer Wergea Bloeit


Maandag 19 juni


Dinsdag 20 juni


Woensdag 21 juni

Deze foto’s zijn gemaakt door Xanne Wijkamp.


Donderdag 22 juni

Deze foto’s zijn gemaakt door Xanne Wijkamp.


Vrijdag 23 juni

Deze foto’s zijn gemaakt door Lucas Kemper.


Zaterdag 24 juni


Zondag 25 juni

Deze foto’s zijn gemaakt door Tryntsje Yntema.

Dank aan de vele verenigingen, stichtingen en partijen:

Werkgroep Biodiversiteit, Werkgroep Bloeizone, Johan en Bartha Meinderts, Pieter en Tryntsje Yntema, De Bidler & har frijwilligers, Grandcafé JAN!, Oan Tafel, Geert Jan Vaartjes en team, Supermarkt Wergea, Ús Kooperaasje, Duurzaam Wergea, Zakelijk Wergea, Mooiedingenmakers, Kulturele Kommisje Wergea, Túnwille, DH Muzyk|Kafee, Folkert Sinnema, Ben & Vivian, Bakker Teije de Boer, Ús Doarpshús, Perspectief Wergea, Jeugdsoos SZDRNZLL, De Streekboer, Basisschool Proloog, Teats Kommisje, Voetbalvereniging VV Wergea, Wettersportferiening Wergea, Camping op Warstiens, De Fabriek Wergea, Amaryllis, Gemeente Leeuwarden, Wethouder Abel Reitsma, Wethouder Evert Stellingwerf, Marc MKB Energiecoach, Gabriëlle Terpstra, José van Egmond, Pytsje van der Hem, Emiel de Vlas, Jelle Grunstra, Tjitske van der Ham, Jacob Visser, Klaziena Politiek, Tinie Pol, De Kriich, DJ Friso Vinyl, Timo de Jong, Douwe Dijkstra en de sneue vertoning, Erica Tasseron, Bean & Ford, Piter Wilkens, All Star Reggae, Reworked Meuk, Frieda, It Nifelpakhûs, 1Miljoen Mini Missies, Atelier Kalkhaan, Bijzondereboekjes, Tuin Atelier, Stichting Elektrisch Varen Friesland, Coby Hoogkamp, Dena’s Foodtruck, Karel Kolkman, JC Music, Rutger van der Hout Producties, Daam Bruinsma, Arjen van der Zwaag


Wergea Bloeit werd geinitieerd en mede mogelijk gemaakt door:

Freonen fan Fossylfrij Fryslân
Arcadia
Welcome to The Village
it doarp Wergea

Productie en samenstelling
Marinthe de Hek

Productieteam Wergea Bloeit
Bouwe de Boer
Marc Bulthuis
Carlotte Roncoli
Jorn Stroetenga
Ymkje Yntema

Marketing & Communicatie
Bente Hout
Richard Tjalsma

Grafisch vormgeving
Jelle van Gosliga
Daan Borjeson (logo)

Fotografie
Xanne Wijkamp
Lucas Kemper
Tryntsje Yntema