Beleidsplan

De Freonen fan Fossylfrij Fryslân zetten zich in voor een Fryslân dat onafhankelijk van fossiele brandstoffen is. Ons netwerk verbindt maatschappij en bedrijsleven, met het vizier strak gericht op een duurzame toekomst. Van bedrijven en (lokale) overheden tot onderwijsinstellingen en stichtingen: elkenien docht mei! Lees op deze pagina meer over het tienpuntenplan, het koersbepalende Freonen-document voor de komende jaren.

Tienpuntenplan

De Freonen fan Fossylfrij Fryslân hebben (eind 2022) voor de komende jaren een geactualiseerde koers gepresenteerd. Deze is vertaald in een tienpuntenplan, waarin thema’s als elektrische deelauto’s, samenwerking met de jeugd en het verduurzamen van medewerkers de boventoon voeren. Lees hier het tienpuntenplan.

Oud beleidsplan

Het Freonen-netwerk bestaat uit duurzame doeners. Fossielvrije activiteiten zijn voor hen de normaalste zaak van de wereld. Maar nog niet voor iedereen binnen de maatschappij; en dat willen de Freonen veranderen! Om de energietransitie te versnellen en een Friese voorbeeldfunctie op dit gebied te realiseren, hanteren de Freonen ambitieuze ambities. Lees hierover meer in het beleidsplan van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân:

Download het oude beleidsplan